Na rozdíl od jiných suchých chladičů dostupných na trhu, zařízení EVAPCO řady eco-Air jsou kompletně testovány výrobcem. Každá vyrobená jednotka eco-Air má 100 % garanci tepelného výkonu, naši zákazníci tedy mají jistotu dokonale funkčního chladicího zařízení pro jejich potřeby.
EVAPCO disponuje vlastními ventilátory, díky kterým eco-Air produkty dosahují nejmenších příkonů na trhu.

Hlavní informace o produktu

 • 100 % suchý provoz
 • Volitelně nerezové trubky a výměník 304L
 • Jmenovitý chladicí výkon chladičů od 45 do 1500 kW
 • Minimální potřeba údržby
 • Dodávané jako jeden díl, připravené ihned k instalaci
 • Nízký profil
 • Shoda IBC pro faktor = 1,5

Princip systému

 

ecoAir_scheme

Červeně je znázorněná teplá kapalina vstupující do rozvodného potrubí. Dále protéká jednotlivými trubkami výměníku a teplo je z kapaliny předáváno do trubek a dále do lamel. Okolní vzduch je znázorněn modře a je nasáván ventilátory skrz lamely výměníku. Teplo z kapaliny je tak tímto vzduchem odváděno do atmosféry. Ochlazená kapalina je znázorněna modře a následně ze sběrného potrubí vytéká pryč z chladiče.

 

Hlavní vlastnosti

Zdokonalená technologie motorů

evapco EC

 

 

 

 

 

 

 

 

Eco-Air produkty dostupné s elektronicky komutovanými motory (EC) nebo NEMA motory ventilátorů.

Všechny motory na eco-Air zařízeních jsou nadrátovány a zapojeny již z výroby ve shodě s předpisy UL. Standardně je drátování provedeno do rozvaděče. Volitelně lze dodat EVAPCO řídicí systém, který umožňuje plné ovládání motoru a samozřejmě jeho napájení.

NEMA

 • jedinečné efektivní přímé řízení
 • nulová potřeba údržby ložisek
 • VFD ready

EC

EC motory umožňují dosáhnout nejefektivnějšího řízení motorů a co nejnižší spotřeby elektrické energie.

Vysoká účinnost ventilátoru s křídlovými lopatky snižuje hlučnost zařízení až o 3 dB oproti ventilátorům s běžnými lopatky.

 • minimální údržba
 • integrované řízení otáček

EC_NEMA - dry coolers

Moderní konstrukce

Odolnější nerezová ocel

 • konstrukce z vysoce odolného typu 304L stejně jako výměník a rozvodné potrubí
 • splňuje ASME B31.5

Výměník tepla

Použitím výpočetních programů CFD, detailní analýzou prostupu tepla a podrobným výpočtem přenosu tepla EVAPCO inženýři upravili částí výměníku a lamel díky čemuž je zajištěn lepší tepelný výkon. Počítačový model byl testován a ověřen ve zkušebních laboratořích R&D oddělenní EVAPCO v USA.

Ochranný kryt lamel

Chrání lamely a rozvodné potrubí proti mechanickému poškození

Doprava a snadná manipulace

Všechna zařízení jsou vyrobena s ohledem na bezproblémovou přepravu a instalaci

Doplňující příslušenství

Ochranné vypínače pro jednotlivé vypnutí všech motorů

evapco motor disconnect

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchyceno na motoru každého ventilátoru, aby bylo možné odpojit od elektřiny každý motor zvlášť.

Řídicí systém EVAPCO

evapco control 2

 

 

 

 

 

 

 

Řídicí systém EVAPCO je umístěn v rozvaděči a je namontován na jednotce včetně uchycení a kompletního drátování.

Umožňuje spínání různých způsobů provozování a reguluje otáčky ventilátoru podle aktuální tepelné zátěži a okolním podmínkám.

 • EVAPCO PLC kontrolér
 • Integrace nadřazeného řídicího systému
 • Řízení otáček ventilátoru
 • Varianta s EC motory: řízení EC ventilátorů pomocí Modbus protokolu
 • Varianta NEMA motorů: kompletní systém s frekvenčnímu měniči
 • UL certifikace
 • NEMA 3R Rated
 • Tepelná ochrana na každém motoru
 • Provozní a chybová světelná signalizace na vně rozvaděče
 • Teplotní senzory chlazené kapaliny
 • Teplotní senzory okolního vzduchu
 • Možný ochranný kryt proti dešti / slunci